Velkommen

Filtmaker Evelyn Refsahl er meg med mitt håndverk

Elle-Villa er mitt verksted og galleri/butikk

Åpningstidene er:

Torsdag kl 11-17

Fredag kl 11 - 17
Lørdag kl 11 - 15