Velkommen

Filtmaker Evelyn Refsahl er meg med mitt håndverk

Elle-Villa er mitt verksted og galleri/butikk

 

Åpningstidene er nye:

Torsdag kl 14 - 20.00

Fredag kl 11 - 17
Lørdag kl 11 - 15